sales@lyrastyle.rs | 011 212 0444

Prodavnica muzičkih instrumenata

Udžbenici, note i knjige za muzičku školu

Prodaja najtraženijih udzbenika, knjiga i nota za muzičku školu. Osnovna teorija muzike, solfedjo Borivoje Popović i još mnogo toga.

Klavirska hrestomatija IV Jela Kršić

1.980,00 rsd
Na Lageru

Klavirska hrestomatija V Jela Kršić

1.980,00 rsd
Na Lageru

Klavirska hrestomatija VI Jela Kršić

1.980,00 rsd
Povremeno na Lageru

Klavirska vežbanka III Jela Kršić

1.980,00 rsd
Na Lageru

Škola klavira 1 napredni tip Nikola D.Ćirović

1.850,00 rsd
Na Lageru

Klavirska čitanka II Jela Kršić

1.800,00 rsd
Na Lageru

Početna škola za klavir Jela Kršić

1.800,00 rsd
Na Lageru

Raspevani ritam 1

1.760,00 rsd
Na Lageru

Raspevani ritam 2

1.760,00 rsd
Na Lageru

Raspevani ritam 3

1.760,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 1 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 2 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 3 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 4 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 5 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 6 Borivoje Popović

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo-Ritam I i II

1.650,00 rsd
Povremeno na Lageru

Solfeđo-Ritam III i IV

1.650,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo-Ritam V i VI

1.650,00 rsd
Na Lageru

Pijanista virtuoz-Miroslava Lili Petrović

1.560,00 rsd
Na Lageru

Ritmička lektira parlato Vladimir Jovanović

1.560,00 rsd
Na Lageru

Brendovi

Cena