sales@lyrastyle.rs | 011 212 0444

Prodavnica muzičkih instrumenata

Udžbenici, note i knjige za muzičku školu

Prodaja najtraženijih udzbenika, knjiga i nota za muzičku školu. Osnovna teorija muzike, solfedjo Borivoje Popović i još mnogo toga.

Škola klavira 1 napredni tip Nikola D.Ćirović

1.850,00 rsd
Na Lageru

Klavirska hrestomatija IV Jela Kršić

1.760,00 rsd
Na Lageru

Klavirska hrestomatija V Jela Kršić

1.760,00 rsd
Na Lageru

Klavirska hrestomatija VI Jela Kršić

1.760,00 rsd
Na Lageru

Klavirska vežbanka III Jela Kršić

1.760,00 rsd
Na Lageru

Početna škola za klavir Jela Kršić

1.580,00 rsd
Na Lageru

Teorija muzike Dejan Despić

1.500,00 rsd
Povremeno na Lageru

Klavirska čitanka II Jela Kršić

1.490,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 2 - Cvetković, Mihaljica

1.460,00 rsd
Na Lageru

Raspevani ritam 1

1.430,00 rsd
Povremeno na Lageru

Raspevani ritam 2

1.430,00 rsd
Na Lageru

Raspevani ritam 3

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 1 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 2 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 3 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 4 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 5 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo 6 Borivoje Popović

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo-Ritam I i II

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo-Ritam III i IV

1.430,00 rsd
Na Lageru

Solfeđo-Ritam V i VI

1.430,00 rsd
Na Lageru

Brendovi

Cena